Έγκριση επιστροφής εμπορευμάτων

Πολιτική εγγύησης

Διαδικασία ελαττωματικής αξίωσης

Πολιτική RMA

Staba Electric Co., Ltd (συντομότερα ως Staba) τα προϊόντα είναι εγγυημένα ότι δεν περιέχουν ελαττώματα υλικού και κατασκευής υπό κανονική χρήση εντός της περιόδου εγγύησης. Οι υποχρεώσεις εγγύησης για προσαρμοσμένα προϊόντα διέπονται από ξεχωριστές συμβάσεις και δεν καλύπτονται από αυτό το έγγραφο. 

Περίοδος εγγύησης: Γενικά, η Staba παρέχει 24 μήνες εγγύηση από την ημερομηνία αποστολής. Εάν ο όρος εγγύησης στο αντίστοιχο συμβόλαιο ή τιμολόγιο είναι διαφορετικός, υπερισχύει ο όρος της σύμβασης ή του τιμολογίου. 

Στάμπα Ευθύνη: Η αποκλειστική ευθύνη της Staba βάσει της εγγύησης περιορίζεται είτε στην επισκευή των ελαττωμάτων χρησιμοποιώντας νέα ή ανακαινισμένα ανταλλακτικά, είτε στην αντικατάσταση των ελαττωματικών προϊόντων που επιστρέφονται από άμεσους αγοραστές. Η Staba διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιεί ανταλλακτικά για περιφερειακά τρίτων ή εξαρτήματα που δεν είναι πλέον διαθέσιμα από τους αρχικούς προμηθευτές. 

Εξαιρέσεις εγγύησης: Η Staba δεν φέρει καμία ευθύνη ως συνέπεια των ακόλουθων περιστάσεων, υπό τις οποίες η εγγύηση καθίσταται άκυρη και παύει να ισχύει.  1. Το προϊόν βρίσκεται ελαττωματικό μετά τη λήξη της περιόδου εγγύησης.  2. Το προϊόν έχει υποστεί κακή χρήση, κατάχρηση, αμέλεια, ατύχημα, παραβίαση, αλλαγή ή μη εξουσιοδοτημένη επισκευή, είτε από ατύχημα είτε από άλλες αιτίες. Τέτοιες προϋποθέσεις θα καθοριστούν από τη Staba κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια.  3. Το προϊόν έχει υποστεί ζημιά λόγω καταστροφών ή ακραίων συνθηκών, φυσικών ή ανθρώπινων, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, πλημμυρών, πυρκαγιάς, κεραυνού ή διαταραχών του ηλεκτροφόρου δικτύου.  4. Ο σειριακός αριθμός του προϊόντος έχει αφαιρεθεί, τροποποιηθεί ή αφαιρεθεί.  5. Η εγγύηση δεν καλύπτει καλλυντικά, ούτε ζημιές που συνέβησαν κατά την αποστολή. 

Εκτεταμένη εγγύηση: Η Staba προσφέρει μια εκτεταμένη εγγύηση που μπορείτε να αγοράσετε από τον αντιπρόσωπο πωλήσεών μας όταν κάνετε την παραγγελία. Η χρέωση για την αγορά εκτεταμένης εγγύησης είναι αυξητική, με βάση την τιμή πώλησης του προϊόντος.

Προκειμένου να βοηθήσουμε τον πελάτη να επαναλάβει την κανονική λειτουργία το συντομότερο δυνατό και να αποφύγει το κόστος σε συσκευές που δεν έχουν πραγματικά καταστραφεί, είμαστε πρόθυμοι να σας βοηθήσουμε με την απομακρυσμένη αντιμετώπιση προβλημάτων και αναζητούμε κάθε πιθανό τρόπο για να διορθώσετε τη συσκευή χωρίς τον περιττό χρόνο και έξοδα επιστροφής της συσκευής για επισκευή. Procedure Ο πελάτης ισχυρίζεται ότι υπάρχει πρόβλημα και επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο πωλήσεων της Staba ή την τεχνική υποστήριξη παρέχοντας τη λεπτομερή περιγραφή του προβλήματος σε λέξεις, εικόνες ή / και βίντεο.  Η Staba κάνει τις καλύτερες προσπάθειες για την απομακρυσμένη αντιμετώπιση προβλημάτων.

Η Staba δέχεται επιστροφές μόνο από άμεσους αγοραστές. Εάν αντιμετωπίσετε κάποιο πρόβλημα με το προϊόν μας, επιστρέψτε στο σημείο που αγοράσατε.

Αριθμός RMA: Πριν επιστρέψει τα ελαττωματικά προϊόντα, ο πελάτης πρέπει να επικοινωνήσει με τον αντιπρόσωπο πωλήσεών μας για τη φόρμα RMA με τον εξουσιοδοτημένο αριθμό RMA και να συμπληρώσει και να στείλει πίσω στον αντιπρόσωπο πωλήσεων ή στο info@stabamotor.com. Σημειώστε ότι ο αριθμός RMA πρέπει να αναγράφεται στο εξωτερικό όλων των επιστρεφόμενων πακέτων. Η Staba ενδέχεται να αρνηθεί την παροχή επισκευής ή αντικατάστασης ενός προϊόντος χωρίς RMA και να επιστρέψει το προϊόν στον Πελάτη με παραλαβή φορτίου.

Λήξη: Ένα RMA ισχύει για τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες μετά την έκδοσή του από τη Staba. Οι πελάτες πρέπει να επιστρέψουν το προϊόν που περιγράφεται στο RMA εντός τριάντα (30) ημερών, διαφορετικά θα απαιτηθεί ένα νέο RMA.

Απαίτηση συσκευασίας: Όλα τα επιστρεφόμενα προϊόντα πρέπει να συσκευάζονται κατάλληλα για την αποφυγή ζημιών αποστολής.

Καθορισμός κατάστασης εγγύησης: Μόλις παραληφθεί το προϊόν, η Staba καθορίζει την κατάσταση της εγγύησης ελέγχοντας τους σειριακούς αριθμούς και διάγνωση των αντικειμένων. Ένα στοιχείο εγγύησης πρέπει να επισκευαστεί ή να αντικατασταθεί χωρίς να επικοινωνήσετε με τους πελάτες. Εάν ένα αντικείμενο χωρίς εγγύηση απαιτεί επισκευή, αποστέλλεται στον πελάτη μια φόρμα Εκτίμησης Χρεώσεων την οποία μπορεί να ελέγξει και να υπογράψει εάν είναι αποδεκτή. Τα αντικείμενα που δεν έχουν εγγύηση δεν θα επισκευαστούν χωρίς τη γραπτή εξουσιοδότηση του πελάτη. Εάν ένα αντικείμενο θεωρείται μη επιδιορθώσιμο, επικοινωνείται με τον πελάτη και έχει την επιλογή (1) να επιστραφεί το προϊόν ή (2) να διαλυθεί το προϊόν.

Επισκευή προμήθειας: Ένα στοιχείο εγγύησης πρέπει να επισκευάζεται δωρεάν. Ένα στοιχείο χωρίς εγγύηση θα πρέπει να είναι υπεύθυνο για τα τέλη υλικών και τα τέλη επισκευής, εάν υπάρχουν.

Χρεώσεις φορτίου: Σε περίπτωση εγγύησης, ο Πελάτης θα πληρώσει τα εισερχόμενα φορτία του επιστρεφόμενου προϊόντος και η Staba θα πληρώσει το εξερχόμενο φορτίο επισκευασμένου ή αντικατασταθέντος προϊόντος στον Πελάτη. Σε περίπτωση εκτός εγγύησης, ο πελάτης θα πρέπει να πληρώσει τόσο το κόστος εισερχόμενης όσο και εξερχόμενης μεταφοράς.

Το επισκευασμένο ή αντικατασταθέν υλικό θα είναι εγγυημένο για το υπόλοιπο της αρχικής περιόδου εγγύησης ή ενενήντα (90) ημερών, όποιο από τα δύο είναι μεγαλύτερο. Η πολιτική ενδέχεται να αλλάξει κατά την αποκλειστική κρίση της Staba, ανά πάσα στιγμή, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.